add

स्पेनले थाल्यो क्याटलोनियामा प्रत्यक्ष शासन दिलीप शर्मा स्पेनबाट स्वतन्त्र हुने वा नहुने विषयमा विवादास्पद निर्णय लिएको एक महिना नपुग्दै स्पेनको...