उदयपुरको बजेट २ अर्ब ६९ करोड ७७ लाख, सवै भन्दा बढी त्रियुगा नगरपालिकामा

उदयपुर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि स्थानीय तहलाई समपुरक र विशेष बाहेक २ खर्ब १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले यो वर्ष ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् भने १ खर्ब २३ अर्ब सशर्त अनुदान पाएका छन् । यो वर्ष महानगरपालिकाहरुले ७ अर्ब ७५ करो रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । उपमहानगरपालिकाले ७ अर्ब ९९ करोड रुपैया पाएका छन् । नगरपालिकाहरुले ९५ अर्ब २८ करोड र गाउँपालिकाले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।

उदयपुरको चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी २ अर्ब ६९ करोड ७७ लाख बजेट पाएका छन् । चार वटा नगरपालिकामा १ अर्ब ७० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने गाउँपालिकामा ९८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको छ ।

उदयपुरमा सवैभन्दा बढी त्रियुगा नगरपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । नगरपालिका मध्ये सवैभन्दा कम बेलका नगरपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण शिर्षक अन्तर्गत २१ करोड ५८ लाख र सशर्त अनुदान शिर्षक अन्तर्गत ३७ करोड ७६ लाख गरी ५९ करोड ३१ लाख विनियोजन भएको छ । भने बेलका नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण शिर्षक अन्तर्गत १३ करोड ३९ लाख र सशर्त अनुदान शिर्षक अन्तर्गत १८ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जुन उदयपुरगढी गाउँपालिका बजेट भन्दा ८६ लाख बजेट कम परेको छ ।

यस्तै कटारी नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण शिर्षक अन्तर्ग ११ करोड १८ लाख र सशर्त अनुदान अन्तर्गत २८ करोड ७६ लाख गरी ३९ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । भने चौदण्डीगढी नगरपालिकाको बजेट ३९ करोड ३० लाख मात्रै रहेको छ । वितीय समानीकरण अन्तर्गत १४ करोड ५४ लाख र सशर्त अनुदान अन्तर्गत २४ करो ७६ लाख विनियोजन भएको छ ।

गाउँपालिका अन्तर्गत सवैभन्दा बढी उदयपुरगढी गाउँपालिकामा बजेट परेको छ । उदयपुरगढीमा ३३ करोड ११ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तिय समानकिरण शिर्षक अन्तर्गत १५ करोड ४५ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १७ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सवैभन्दा कम लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ । यस गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ६ करो ८९ लाख र सशर्त अनुदान अन्तर्गत ११ करोड ५६ लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै रौतामाई गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९ करोड २५ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १८ करोड ४३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । भने ताप्ली गाउँपालिकामा १९ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ करोड १२ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १२ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।